Jdi na obsah Jdi na menu
 Přehled témat:

9) Devatero řemesel KV
10) Průřez jednáním 16. VZ zastupitelstva
 

(9)


Devatero řemesel KV.

 

Na veřejném zasedání 30.3. předložil předseda KV Plán činnosti Kontrolního výboru v roce 2009.

Známé přísloví o devateru řemesel a desáté žebrotě by se nechalo s trochou nadsázky použít i pro plánované aktivity tohoto orgánu zastupitelstva. Na jedné straně je nutné ocenit, že vůbec poprvé v historii Třebenic má KV svůj Plán činnosti, na straně druhé je nutno připomenout, že „méně mnohdy znamená více“.

KV uvádí v úvodu zcela zbytečnou informaci, že bude provádět kontroly v zařízeních a objektech, které jsou zřizovány nebo jsou majetkem města Třebenice. To zcela logicky vyplývá ze zákona o obcích. Jedná se o nejméně osm objektů a zařízení. A v těchto objektech prý bude kontrolováno všechno od organizačního řádu, přes revize plynu výtahů a hromosvodů až po čistotu a pořádek. To je docela slušný záběr na to, aby to mohlo být provedeno třemi lidmi v požadované kvalitě. A zde je právě ten základní nedostatek v plánování kontrolní činnosti v rámci celé veřejné správy v Třebenicích podle zásady, kdo řídí, ten kontroluje. Zcela je opominuta kontrolní činnost rady, komisí a pravděpodobně i starosty. Základní a mateřskou školu včetně jídelny by měla kontrolovat především školská a kulturní komise, stejně jako muzeum nebo knihovnu. Sportovní komise by měla provádět kontroly víceúčelové sportovní haly a dalších sportovišť ve městě, …. atd.

A co by dělal KV?  Zaměřil by se především na to, co mu ukládá zákon o obcích v § 119, písm. b) : kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Znamená to, že by se zaměřil na kontrolu schůzové činnosti rady a komisí, kontrolu jejich usnesení, soustavnost a účinnost jejich kontrolní činnosti. Práce veřejné samosprávy není jednoduchá a nelze požadovat od rady, aby zvládla úplně všechno sama. Jestliže si rada ustavila komise, musí od nich také požadovat odvedenou práci. Vždyť předsedové komisí jsou za svou práci i finančně honorováni.

Kontrolní výbor by tedy měl mít ve svém ročním plánu několik kontrolních akcí z oblastí, které jsou rozhodující pro chod samosprávy a nikoliv spoustu těžko zvládnutelných marginálních aktivit.

ing. Augustin Prouza

(10)

Průřez jednáním 16. VZ zastupitelstva z 30.3.2009

 

Po zahájení schůze se přihlásil p.Preis se svým návrhem: Mám návrh, aby se vůbec neprojednával rozpočet. Opozice má závažnou připomínku! Chceme, aby se projednával závěrečný účet zároveň s rozpočtem na rok 2009. Minulý rok byl k 5.2. hotov. Člověk by měl přece vědět, z čeho se vychází, času bylo dost. Aby bylo zvláštní zasedání pro město a školu. Je to na poslední chvíli, 30.3., finanční výbor je zatížen sporem mezi starostou a ředitelem školy, jsou to závažné věci, mělo by to být řešené včas a ne posledních 14 dní, je to zmatečné. Dostanem to 4 dny před zasedáním, nevíme, co vlastně budeme projednávat, má to být 10 dní vyvěšeno, to je porušení zákona!

Po několika dalších připomínkách se hlasovalo: Pro bylo 6 zastupitelů, proti hlasovali zastupitelé Bolechová, Studnička, Vobořil, Patrovská, Ludwig, Hofman, Liška a Čepelák.

Dále se jednalo o zveřejňování údajů o činnosti MěÚ. Rada porušila usnesení zastupitelstva a vymazala z internetu některé údaje, které měly být zveřejňovány.

p.Immer: Od r. 2003 se tu vedou plané diskuze. Jednou bylo přijato nějaké usnesení a vy jako rada nemůžete rozhodovat proti zastupitelstvu! Je to vaše chyba, váš problém, nemůžete za vaše chyby trestat občany města! Okamžitě odejděte! Díval jsem se na internet, mají to tam všechny MěÚ. Nejen, že tam mají rozhodnutí zastupitelstva, ale i zápisy z komisí a výborů! Stačí si to vyjet. Kdybyste nedělali kdejaký podrazy – myslím obecně – naposledy ke 158, pak mohu dodat konkrétní, nemuseli byste nic skrývat a veřejnost informovat.

Pro zrušení zveřejňování nepovinných zápisů z jednání rady a zastupitelstva hlasovalo 8 zastupitelů, proti hlasovali zastupitelé Faltys, Havlíček a Preis, hlasování se zdrželi zastupitelé Houdek, Richter a Bolechová.

 

V dalším se jednalo o zastavění Čertovky, kde měla být průmyslová zóna s možností vystavět obchodní centrum. K tomu mimo jiné řekl zastupitel pan Houdek:

Jako řadový zastupitel musím říct, že jste důsledně nedůslední, projednávaly se změny, o průmyslové zóně pro rodinné domy nepadlo ani slovo. Beru, situace se měnila, ale není v tom žádný systém. 1., 2., 3. změna, přijde nějaký strejda, jsou různé zájmy. Nechci spekulovat, proč není harmonogram prací, proč jsou zastupitelé tlačeni do kouta. Vy mi odpovíte, že se mám přijít zeptat, ještě slovo, než mi ho vezmete, dotaz k zápisu, ta osobní data. Zahráli jste do autu dost podstatnou věc. 26. se to odsouhlasilo, stáhlo se to(z internetu). Dodatečně to chcete zlegalizovat. Je to porušení zákona, porušili jste ho.

 

Další, velmi bouřlivé jednání se týkalo rozpočtu školy.

 

V úvodu jednání o rozpočtu školy probíhala debata o tom, kolik budou platit cizí strávníci ve školní jídelně a kdo mluví pravdu o průběhu jednání – zda pan ředitel Malý nebo jeho oponenti. K tomu řekl p.Preis: Sami vidíte, že zastupitelstvo to nezajímá, budu mluvit k vám. První jednání o ceně oběda bylo 18.3., mělo vyřešit otázku obědů pro důchodce, nejdřív by měla zaznít problematika, vyslechnete obě strany, pak docílíte závěr. Pro FV, nebo alespoň pro mne je to tak, že se ředitel školy nedokáže dohodnout za 14 dní. To o něčem vypovídá! Předesílají se změny, neví se, o čem hlasovat, je to těžká situace zvláště mezi městem a školou. Běží čas, dostali jsme opravený požadavek, 14 dní na to nestačí. Vina je v koncepci a systému. První den, 18.3. jsem jednal s ředitelem školy, středa a čtvrtek, tam vám je řečeno, respektive je dokument, že došlo ke kompromisu. Byl u toho ředitel školy? Ne, nebyl! Co mám dělat, když jsou tak úzké mantinely? Jako zastupitel se nemám na čem dohodnout.

p.Ludwig: Já bych to zas tak nedramatizoval. Každý rok se to řeší. Nevím, proč teď je problém, smutný je to, že FV předkládá tvrzení proti tvrzení. Složité to není, nechal bych to na hlasování, jak to bude vypadat.

p.Immer: Já bych to zase dramatizoval! Předseda FV dodal poslední upřesnění 26.3., to znamená, že rozpočet, který jste vyvěsili 6.3. na internet a 9.3. na úřední desku je špatný. Platí ty úpravy? 15 dní to má podle zákona viset před jednáním, nemůže se o tom hlasovat a schvalovat to! Jestli to schválíte, bude to podvod na občanech! Pověsili jste to 26.3., dopustili jste se pozměňování veřejné listiny a to je trestný čin!

p.Preis: Nemůžu hlasovat o návrhu, který jste si udělali. Ředitele školy tlačíte ke zdi, máte problémy, které nevyřeším ani já, ani ředitel. Předesílám, je málo času a vy to stejně nejspíš smetete. Jsou tam koncepční chyby, dlouholeté problémy, dotace, 4 roky leží dotace na č.p.2, to samé rozvojová strategie, všude je havarijní stav a pořád se čeká na dotace, teče do střechy, nemá to smysl!

pí. Patrovská: 3 roky

p.Preis: Proděláváte šílené peníze na topení v MŠ, to zdravotní středisko, po 5-6 letech hrůza! Doma byste to tak nedělali.

Dále se řešily závady ve víceúčelové sportovní hale.

Bylo rozhodnuto, že na příštím VZ bude řešeno doplnění KV na pět členů.

Následoval návrat ke školnímu rozpočtu.

p. Malý: Souhlasím s panem Houdkem a rovněž nesouhlasím s projednáváním, dnes čirou náhodou to vidím poprvé, neměl jsem možnost se k tomu vyjádřit, materiály jsme dostali ze čtvrtka na pátek, neměl jsem čas to studovat. Na FV jste se nedohodli na žádné, ani na radě, není žádná uznaná varianta. My jsme přišli se žádostí, která má několik bodů, tvoření rozpočtu PO ZŠ a MŠ, nebyli jsme spokojeni se způsobem tvorby. Míchají se hlavní a vedlejší činnost. Školní jídelna, děti, zaměstnanci, vedlejší činnost – důchodci a cizí strávníci. Nemají se objevovat vedle sebe, nemíchat to, rada byla ochotna, k něčemu jsme došli. Požadujeme to zjednodušit, zprůhlednit, aby bylo zřejmé, co město investuje do ŠJ. Nerozumím tomu, málo kdo se v tom vyzná. Doba je na to správná, měli bychom to zjednodušit, aby to bylo zřetelné.

Potom ředitel školy pokračoval kalkulací, doloženou názorným grafem. S jeho argumenty starosta vyslovil nesouhlas a uvedl svoje čísla. Dále se jednalo i o nízkých platech kuchařek v souvislosti s počtem strávníků.

Na nejasnosti okolo financí odpověděla pí. Patrovská: Ať už to schválíme nebo ne, FV provede kontrolu hospodaření ve ŠJ, jaké je financování. Vytvoří podrobnou zprávu, zda je s penězi nějak manipulováno.

p.Preis: Jaká manipulace s penězi? 10 zastupitelů zvedá ruce, porovnává se 250 obědů s tím, kde se vaří 1 500 obědů. To je zavádějící! Jste zvyklí řešit vše za 14 dní, ředitele školy nechápete a nutíte si svý, je to bordel!

V tomto duchu pokračovala ještě dlouho další diskuze, až se konečně dospělo ke hlasování.

Pro přijetí rozpočtu hlasovalo 9 zastupitelů, proti přijetí hlasovali zastupitelé Bolechová, Houdek, Preis, Faltys, Havlíček a Richter.

Na protest proti schválení rozpočtu opoziční zastupitelé odešli a s nimi i většina přítomných občanů.

 

Dalším bodem bylo projednání rozpočtu města.

K tomu se přihlásil p. Immer: Nikdo připomínky mít nebude, opoziční zastupitelé odešli. Připomněl bych, o čem jsem mluvil už před měsíci. Pro letošní rok, bohužel, co říkal pan radní, neprojednával se jako v minulých letech. Vždy už v prosinci, teď až od 6.3.2009. Nebudu rozvádět správnost, zase jsou tam rozpočtové a součtové chyby. V paragrafech i v položkách. Chyby až 394.000,- Kč. Chtěl bych říci, že nikoliv v řádu 100, ale až 1000%.! K Sutomi, v rozpočtu je vyčíslena ztráta o 82 tisíc, mzda vzrostla z původní částky v roce 2008 na letošních 23 tisíc, to samé je u vodného na Sutomi. Za nákup platí město 90 tisíc, vyúčtuje o 21 tisíc méně, než by mělo. Chápu to, že by město mělo něco doplácet, ale ty samé peníze jako pro město! Návratnost tam není. Zajímalo by mne, a rád bych dostal písemnou odpověď, kapitola 9.2. v odstavci 6 máte, že se bude dělat nějaká smlouva s logistickým centrem Olomouc, do skladu CO se voda dodává. To taky ti občané dopláceli těm firmám? Mohl bych poukázat na další nesrovnalosti, ale nechám to být. Jen poukážu na to, že předešlé úniky nevadily, u ZS, kde je předpokládaný čistý zisk 60 tisíc po odečtení nákladů na opravy 236 tisíc, nebyli jste schopni se dohodnout na nějaké přijatelné částce pro doktora Školu; dneska cukrář, který je imobilní, musí do Lovosic. Nevím, proč by tady nemohl být nějaký kompromis? Neděláte dobrou službu, u jedněch vám to nevadí, u druhejch vadí. K tomu pohřebnictví- veřejné zasedání 15.12.2008 – stavební komise dostala k posouzení návrh úpravy cesty na hřbitově, 12.1. se to zadalo komisi, dnes máme 30.3. Žádná informace není, v rozpočtu nic není, zas není nic připraveno, takhle bych mohl probírat jednotlivé částky.Táhne se to celé roky, to nejsou měsíce! Chodník v Tyršově ulici, Havlíčkovo náměstí, to také trvalo několik let, zase, to samé na ZS, č.p.2, nádrže. Takto bychom mohli vést debatu. Dneska jsou tam rozdíly – 1.896.920,-Kč, nesrovnalosti, ve výdajích taky. To není nepodstatná záležitost co dáváte na desky a co budou zastupitelé projednávat. Je to klamání občanů!

V tomto duchu se nesl zbytek jednání – a výsledek?

Pro přijetí rozpočtu města Třebenice podle předložených materiálů hlasovalo 10 zastupitelů, hlasování se zdržel pan zastupitel Richter.

V závěru jednání podal pan Immer stížnost a žádal, aby to bylo uvedeno v usnesení, čemuž se paní místostarostka snažila všemožně zabránit.

Pan Immer: Podal jsem stížnost, trvám na tom, aby ta stížnost byla v usnesení uvedena! Netrvám na hlasování.

Pan Prouza: Vy jste přijali stížnost, to tam musí být! (Nepřesný zápis-správně: Stížnost se nebere na vědomí, stížnost se přijímá).

Pro přijetí usnesení ze 16. veřejného zasedání zastupitelstva města Třebenice v jednotlivě odsouhlaseném znění hlasovalo 10 zatupitelů, proti hlasoval zastupitel Richter.

 

Celý zápis je k dispozici na MěÚ. Na webových stránkách už není. Rovněž přesnost záznamu a následného přepisu nelze zaručit, protože radnice není schopna zajistit ani audiozáznam jednání.

ing. Augustin Prouza

***

 
 

Komentáře

Přehled komentářů

Apro

(Zuzana, 3. 5. 2009 23:40)

Proč se nedohadovat.Pište to tak, aby bylo zřejmé co přesně myslíte.Do vaší hlavy nevidím.Zápisy ze zasedání jsem četla a nikde mi z nich nevyplynulo, že by se někdo stavěl proti kontrole,výbory a komise až na KV a komisi životního prostředí jsou 5ti a více členné.
No a webové stránky města mě stačí tak jak jsou,já tam najdu vše co potřebuji.

pro Zuzanu

(apro, 22. 4. 2009 8:42)

Zuzano, určitě nemá žádný význam, když se tu budeme jako dětičky na písku dohadovat, co kdo jak napsal a jak to myslel. Každý si to může v komentářích dohledat sám. Pojďme se bavit o konkrétních věcech. Myslíte, že je správné, že se páni inženýři-zastupitelé od počátku staví proti účinné kontrole?(viz zápisy ze zasedání). Myslíte, že je správné omezovat informovanost občanů o činnosti MěÚ (vykuchané webové stránky)? Myslíte, že je správné, aby nezastupitelá práce jednotlivých úrovní (komise, výbory) byla suplována radou?
Myslíte, že je správné prosazování nefunkčních tříčlenných výborů a komisí před lépe fungujícími pětičlennými( mohou se spíše sejít v potřebném počtu)?
Děkuji předem za Vaše názory.

Apro

(Zuzana, 21. 4. 2009 22:12)

Nikdo nekomolí vaše komentáře. "Jedná se o nejméně osm objektů a zařízení..... To je docela slušný záběr na to, aby to mohlo být provedeno třemi lidmi v požadované kvalitě" - to přece není myšleno na radu, ale na výbor, co si naplánoval za činnost na letošní rok.

pro Zuzanu

(apro, 21. 4. 2009 12:48)

Zuzano, veřte, že si s Vámi rád popovídám, ale pokud budete komolit moje komentáře, půjde to velmi pomalu. Já jsem přece nenapsal, že na KV toho bude moc. Já jsem napsal, že na RADU je toho moc, jestliže má rozhodovat naprosto o všem, a to je myšleno do všech podrobností. Ty podrobnosti by právě měly radě připravit komise, jakožto pomocné orgány rady. Představte si podnik, jehož řízení by probíhalo tak, že by ředitel s náměstky chodil od stroje ke stroji a rozhodoval co a jak vyrábět a z kanceláře do kanceláře, kde by rozhodovali o reklamě, o nákupu, personální otázky, skladové hospodářství ...atd.
O takovém řediteli byste jistě prohlásila, že se zbláznil - vždyť na to má jednotlivá odborná oddělení. Podobným způsobem to musí fungovat i v městské samosprávě, jejíž jednotlivé úrovně si musí plnit svoje povinnosti a ne to nechávat všechno na starostovi a na radě. A mezi ně patří i kontrola své oblasti působnosti, tj. ŠKK školství a kulturu, SK sportovní aktivity ..atd.
Můj komentář ke křišťálové kouli je reakcí na Vaše tvrzení, že mně nic nebude vhod, ať předseda KV něco udělá nebo neudělá. To přece není pravda a je neslušné někoho z něčeho předem obviňovat.
A nakonec - budu velmi rád, když mi napíšete svůj názor na to, jestli by se členové komisí měli zúčastňovat veřejných zasedání. Přeji hezký den.

Apro

(Zuzana, 20. 4. 2009 20:55)

Jen jsem reagovala na příspěvek Devatero řemesel,kde jste napsal "Základní a mateřskou školu včetně jídelny by měla kontrolovat především školská a kulturní komise, stejně jako muzeum nebo knihovnu", jelikož je toho na KV moc. A tak se ptám - co by tam tyto dvě komise měli kontrolovat.Váš komentář ohledně křišťálové koule je trochu mimo mísu.

pro Zuzanu

(apro, 12. 4. 2009 9:58)

Zuzano, nic ve zlém, ale Vy máte velice ošklivý zvyk neustále používat svoji křišťálovou kouli a věštit, co kdo udělá nebo neudělá. Školská a kulturní komise by měla pracovat na úseku školství a kultury, jak vyplývá z jejího názvu. Nelze přece nechávat všechno na radě. Proto si ona tyto komise zřizuje. A co bude kontrolovat, by jí rovněž měla stanovit rada. Zcela určitě by se měli členové komisí také zúčastňovat veřejných zasedání zastupitelstva. Dali by tak najevo nejen svůj zájem o věci veřejné, ale také by se mnohé dověděli. Zvláště nyní, když radnice drasticky omezila informovanost občanů pouze na to, co ze zákona MUSÍ. To je v příkrém rozporu se snahou státní správy, co nejvíc se přiblížit občanům. Není to trochu podivné? Stačí se podívat na jiné stránky a zjistíte, že Třebenice plavou proti proudu a co se technických vymožeností 21.století týká, i proti proudu času. Nebo vy si také doma vystačíte s krystalkou a černobílou televizí?

Devatero řemesel

(Zuzana, 12. 4. 2009 9:36)

Koukám,že i kdyby měl předseda KV připraven jakýkoliv příspěvek, vám nebude nikdy vhod. Nechápu proč píšete, že v úvodu použil zbytečnou informaci....Kdyby to tam neřekl, tak zase napíšete, že to tam měl říct.
Můžete mi napsat, co by měla podle vás kontrolovat školská a kulturní komise ve škole,školce a jídelně?