Jdi na obsah Jdi na menu
 
Přehled témat:


1) Radar
2) Volby
3) Půdorys pravdy o 11. září
4) Jan Neoral v Bruselu
5) Obamo, vyřiď  to s "B" týmem.
6) Politika a morálka
7) Hlas lidu
8) Několik vět 2009

Pro nalezení vybraného tématu stiskněte Ctrl+F a zadejte jeho číslo  v závorkách (X).(1)
Obrazek

Mít či nemít radar?  Toť otázka.

Hodnocení této otázky by nemělo být ideologické, ale apolitické a věcné. Mělo by být k otázce přítomnosti vojsk jiného státu na území ČR vyhlášeno referendum nebo by to měl rozhodnout parlament?(2)


Volby

 

Ve dnech 17. – 18. října 2008 proběhnou volby do zastupitelstev krajů a do Senátu. Občané budou hodnotit činnost těchto orgánů v uplynulém období a zvažovat, jaké provést změny ve složení svých zástupců. Je třeba si položit otázky, jak jsme spokojeni s úrovní zdravotnictví, zda nám vyhovuje dopravní obslužnost v kraji, zda se vždy domůžeme svých práv apod. Potom je třeba se porozhlédnout, která politická strana se hodlá těmito otázkami zabývat a jakým způsobem a všimnout si i toho, jak to dělala doposud. Uznávám, že výběr je opravdu těžký, ale je třeba jej provést. Má někdo nějakou radu?

 (3)

"Půdorys pravdy o 11. září"

Text, uveřejněný v Britských listech je výtahem z dvouhodinové přednášky „9/11: Blueprint for Truth – The Architecture of Destruction“ („11. září: technický plán pro odhalení pravdy – struktura zkázy“), kterou měl v listopadu 2007 na University of Manitoba (Winnipeg, Manitoba, Canada) americký architekt Richard Gage. Tématem přednášky je pečlivý a podrobný rozbor skutečností, které svědčí ve prospěch tzv. demoliční hypotézy o 11. září.

Tato hypotéza v protikladu k oficiální verzi událostí tvrdí, že pád tří budov WTC nebyl způsoben nárazem letadel a následným požárem leteckého paliva, protože to není fyzikálně možné, ale že šlo o dobře připravenou a profesionálně provedenou demolici. Z kontextu událostí a dalších skutečností pak vyplývá, že tato demolice nebyla dílem teroristů (pokud za „teroristy“ označujeme osoby, které se hlásí k Al-Káidě).

Tento americký architekt založil organizaci „Architects and Engineers for Truth About 9/11“ („Architekti a inženýři za pravdu o 11. září“, http://www.ae911truth.org/)]

Více naleznete na:

http://www.blisty.cz/art/38612.html

http://video.google.com/videoplay?docid=-3219629169575348946


***


(4)


Projev Jana Neorala před Evropským parlamentem v Bruselu

Vážené dámy, vážení pánové,


Liga starostů proti radaru byla založena před dvěma roky, když se starostové postavili proti záměru vlády umístit do České republiky americký radar. V Lize je dnes 57 starostů, a přes sto starostů vyslovilo Lize svou podporu. Přicházíme sem s nadějí, s vírou v rozum a rozvahu tohoto parlamentu. Drtivá většina našich občanů protestuje už dva roky proti záměru naší vlády umístit do České republiky tento radar. Naši cestu do Bruselu proti radaru podpořilo i všech 13 českých hejtmanů. To dohromady je přece úžasná síla! Česká vláda nebere ale hejtmany, starosty, ani své občany na vědomí. Odmítá varování vědců i politiků. Premiér Topolánek a vicepremiér Vondra ignorují a zesměšňují nejen naše vědce, ale i fyziky a profesory americké, kteří přijeli do České republiky, varovat před riziky, která radar Evropě přinese. Premiér Topolánek prohlásil, že radar má hlavně sloužit proti politické hegemonii Ruska. Ministryně obrany Parkanová řekla, že si přeje mít v Česku aspoň jednu malou americkou základnu. Ministr Schwarzenberg jednoduše oznámil, že radar „tu bude a nebudeme se nikoho ptát, nenecháme se kontrolovat“. Vicepremiér Vondra se na půdě parlamentu nechal slyšet, že na názorech lidí nezáleží, že „radar tu bude a hotovo“.

Vážené dámy, vážení pánové,

jestliže toto jsou ty hlavní důvody, proč česká vláda tak zatvrzele trvá na výstavbě radaru ve středu Evropy, pak nás i Evropu před takovými politiky ochraňuj Bůh! Česká vláda ohrožuje touto hrou na vlastním pískovišti bezpečnost a mír v Evropě a narušuje jed-notu Evropy. Očekává od Ameriky za to přednostní ochranu. Naše vláda zcela vážně loni v médiích uklidňovala české občany, že pokud poletí na Evropu více íránských raket, než kolik bude antiraket v Polsku, pak přednostně budou zničeny rakety útočící na Česko…

Takže, dámy a pánové v Berlíně, Paříži, Brusselu, Londýně, v ostatních evropských městech - hypoteticky máte smůlu, protože česká vláda si vyjednává bilaterálně přednostní obranu Prahy na úkor Vašich měst - a ještě se tím veřejně chlubí - není to celé absurdní? Já se považuji za Evropana - a nechci, aby můj premiér uzavíral obranný pakt s jednou velmocí, na úkor Evropy. Jestliže se Evropa někdy rozhodne jako celek pro ten či onen druh své obrany, bude to evropské rozhodnutí a my s ním musíme souhlasit. Radar v Brdech a to, jak naše vláda a naši Zelení přemlouva-jí NATO a Evropu, aby si dodatečně osvojila české radarové bilaterální dítě - to přece není regulérní případ společné obrany! Prezident Obama chce antiraketový systém analyzovat, prověřit, a pak se rozhodnout. Naše vláda nebere ale v úvahu rezervovaný postoj prezidenta Obamy a občanům to tlumočí a servíruje tak, že USA budou ve výstavbě pokračovat, že tu radar bude - a že nejsou pochyby o jeho efektivitě.

Naše vláda nám lže už přes dva roky o radaru právě tak, jako Vám a Evropě lže o tom, že občané v Česku si radar přejí. Ne, občané Česka radar nechtějí. Podle nezávislých průzkumů je 75 % občanů pro referendum o radaru, přes 60 % je proti radaru. A tento odpor stále sílí.

Vážené dámy a vážení pánové, až budete po našem odjezdu hodnotit, proč naše vláda chce za každou cenu, podezřele rychle a bez dohod s ostatními evropskými státy umístit americké radarové monstrum do hustě obydleného středu Evropy, pak myslete prosím, na to, že v té Evropě žijete i Vy a Vaše rodiny. Že je to náš společný domov.Nepodlehněte, prosím, přesvědčování některých českých vládních politiků, kteří se zbláznili do své radarové hračky a teď si ji nechtějí nechat vzít, protože by tím mohli ztratit svou politickou moc. Budoucnost Evropy nespočívá v nějakých bilaterálních raketových silech v Polsku a v radaru v českém lese. Budoucnost Evropy je v jejím sjednocování a ve vytvoření jednotné a silné obrany, ve spolupráci se spojenci, i s USA. Zdůrazňuji ale - společné evropské obrany. Budoucnost Evropy je přece v konání, které kultivuje, ne destruuje. A já pevně věřím, že v posledních letech roste jednota těch, kdo mají dobrou vůli bojovat proti zlu v tomto zmateném světě.

Na závěr mi dovolte poděkovat, že jsem před Vámi, poslanci Evropského parlamentu, mohl postoj většiny občanů České republiky proti militantním záměrům naší vlády tlumočit.


***


(5)


Scott Ritter: Obamo, vyřiď to s B týmem
Koncept protiraketové obrany je "inherentně destabilizující"

KD│Bývalý americký zbrojní inspektor v SSSR a Iráku Scott Ritter vysvětluje v magazínu Truthdig historické okolnosti vzniku konceptu protiraketové obrany. Na samém počátku podle něj stály účelově zmanipulované údaje o sovětských zbrojních programech - podobně zmanipulované jako později údaje o iráckých zbraních hromadného ničení. Samotný koncept protiraketové obrany je přitom "inherentně destabilizující" a rozvrátil stávající systém kontroly strategického zbrojení. Obama by se proto podle Rittera neměl pokoušet PRO s Rusy za nic vyměnit, jak to udělal v dopise Medveděvovi. Je třeba ji zrušit a odstranit také samy institucionální příčiny jejího vzniku – systematickou manipulaci zpravodajských informací.

Více na


http://www.blisty.cz/2009/3/16/art45842.html


***

(6)


Politika a morálka

 

Politika státu je zdiskreditována. U moci jsou nesprávní lidé. Celý systém je rozbitý. Ale prostřednictvím technologie se to dá napravit, míní zakladatel deníku Independent Andreas Whittam Smith.

 

Jak očistit zdiskreditovanou státní politiku a způsobit, aby systém fungoval? Jedinou použitelnou metodou by bylo využít síly internetu a zvolit do parlamentu při příštích volbách podstatný počet nezávislých kandidátů. Museli by mít mandát na provedení reforem. Vzhledem k tomu, že se to dosud ještě nikdy nestalo, lidi si budou myslet, že je to neproveditelné. Ale byla kdy důvěra voličů v parlament a ve vládu takto nízká?

Je lepší soustředit se na zlepšení kvality lidí, kteří jdou do parlamentu, než na reformu ústavy. Voliči chtějí, aby jejich volení zástupci byli poctiví, efektivní a soustředili se na záležitosti národního zájmu. Chtějí, aby nepáchali korupční a finanční podvody, aby debatovali o věcech, o něž skutečně jde, a aby se věnovali tématům, která jsou důležitá, namísto toho, aby se snažili navzájem se podrazit.

Do parlamentu je možné dostat nezávislé kandidáty prostřednictvím intenzivního využívání digitální technologie: servery, emaily, mobilními telefony, stránkami, jako jsou Facebook, MySpace, Twitter, blogy, elektronickými novinami, internetovou reklamou. Barack Obama během svého pochodu do Bílého domu mistrovsky využíval internetu.

 

 Více na http://www.blisty.cz/2009/3/16/art45854.html

 

Tato metoda platí samozřejmě i na komunální úrovni. I tady platí, že si voliči přejí, aby jejich zastupitelé byli poctiví, efektivní a soustředili se na záležitosti obecního zájmu a nikoliv na svůj prospěch. Chtějí, aby nepáchali finanční a korupční podvody, aby debatovali o věcech, o něž skutečně jde. Na komunální úrovni je to o to složitější, že se lidé navzájem znají, jsou spojeni třeba příbuzenskými svazky, sousedskými vztahy, svými koníčky apod. Snaha v tomto prostředí cosi zlepšovat vyžaduje nejen morální sílu, ale i občanskou statečnost. Lidově řečeno – kdo má máslo na hlavě, těžko může vyžadovat plnění zákonů a ostatních právních, popřípadě morálních norem od ostatních.

ing. Augustin Prouza

(7)

Hlas lidu ....


Jsme národ debilů, nebo jen slušní lidé mlčí?

 

To, co je možné ve veřejné sféře v České republice, nemá v civilizovaném světě obdobu. Většina politiků už dávno neví, proč byli zvoleni, snad zapomněli úplně i to, že byli zvoleni lidmi, pokládají se za polobohy a absolutní vládce poddaných, bytosti stojící mimo dobro a zlo, zvláštní kastu. Do společnosti zavedli krádeže, násilí a lhaní jako přijatelnou normu.

Přijde-li nějaký čtenář poprvé k takovým produktům mentální paralýzy, musí si pomyslet, že jsme národ debilů a zločinců. Nejsme, samozřejmě nejsme. Ale slušní lidé mlčí a nejsou slyšet. Je to škoda, občas by měli říct, že na vydržování vyžraných funkcionářů, internetových revolucionářů a exhibicionistů nemají náladu. Budou-li takzvaní slušní lidé stále mlčet, můžeme se brzy dočkat pěkně zvrhlého opakování dějin s jejich polobožskými vládci, válkami a koncentráky.

Více na http://www.nazorne.cz/clanky/jsme-narod-debilu-nebo-jen-slusni-lide-mlci (8)

Několik vět 2009

09.08.2009: PODEPISUJI - Několik vět 2009
 
Autor: Klára Veselá Samková
Přečteno 7908 krát
Nevím jak Vy, ale já to podepisuju.... už mám těch pravolevých soudruhů plný.... neděkujeme, odejtěte.... pražská defenestrace... nebyl to roztomilý zvyk??

Před 20 lety se schylovalo ke konci vlády komunistů nad naší zemí a o tuto změnu jsme aktivně usilovali.
Za 20 let mnozí z nás svým umem, pílí a inteligencí dosáhli profesních úspěchů a blahobytu, o kterém se nám za komunismu ani nesnilo.
Budování soukromého úspěchu jsme vykoupili tím, že jsme až příliš ochotně odevzdali osud věci veřejných do chtivých a chamtivých rukou.
Skandály dnešních politiků sledujeme se stejným znechucením jako někdejší tupost těch komunistických.
Napříč zemí se rozrostl bezprecedentní systém korupce na komunální, krajské i centrální úrovni.
Vstupenkou na lukrativní posty polostátních podniků a organizací s miliardovými rozpočty je legitimace nebo spřízněnost s velkou politickou stranou.
Nepozastavujeme se nad tím, že v zemi, kde je pracovní síla 3x levnější než v západní Evropě, je kilometr dálnice 2x dražší.
Nepozastavujeme se nad tím, že narozeniny primátora či státního úředníka rozhodujícího o miliardách, stojí jeho “oficiální“ roční plat.
Nepozastavujeme se nad tím, že miliardové veřejné zakázky získá ministrova firma s momentálně neznámým vlastníkem - akciemi na doručitele.
Nepozastavujeme se nad tím, že bývalý premiér vydělal desítky milionů na obchodě s akciemi od podnikatele, kterému předtím zajistil miliardovou dotaci.
Nepozastavujeme se nad tím, že výroba tramvajenky s čipem stojí v Praze 10x více než v Londýně nebo v Paříži.
Vleklá vyšetřování, když k nim vůbec dojde, končí tím, že obvinění se neprokázala. Pokud magistrátní úředníci uvíznou v síti policie, tak jedině té švýcarské nikoli české.
V naší zemi lze dnes ustát jakýkoli skandál, za několik dní ho překryje ten další.
Hlavě státu, zaměstnané vlastní ješitností a bojem proti nebezpečí evropské integrace, nestojí korupce za půl slova. I když je to dnes méně okaté, média vědí o čem psát víc, o čem méně, o čem nic. Zatímco v dobách komunismu jsme museli překonávat strach, nyní je překážkou lenost.
Nadáváme na ceny, ale jsme líní změnit banku nebo telefonního operátora. Necháme se stříhat jak ovce.
Jsme líní se informovat, vytvářet si, prosazovat a bránit svůj názor.
Místo přísunu a zpracování informací si vymýváme mozky stupidními seriály. Místo zpráv a názorů čteme v bulváru o celebritách, kdo komu zahýbá a s kým.
Náš národní cynismus se masochisticky vyžívá v tom, jak hrozné panují poměry a sami kromě vymýšlení vtipů neděláme nic.
Ti přihlouplí se ještě rozčilují nad stotisícovými platy, ale miliardové causy jim unikají. Svou lenost pak omlouváme filozofií, že „jsou stejně všichni stejní“ případně „tihle budou ještě horší“.
Za nezájem a lhostejnost k osudu věcí veřejných zaplatíme vysokou cenu. Korupce prodražuje většinu investic financovaných z daní i z obrovského deficitu. Ukrajuje šance našich dětí, na nichž v soukromí tak usilovně pracujeme. Zadlužuje zemi, která bude jednou jejich.
Dvě největší strany si rozparcelovaly tuto zemi s tím, že stejně budeme muset volit jednu znich bez ohledu na to, jak přezíravě se k nám budou chovat. Myslí si, že stačí provětrat strašáky, zahrát na strunu sociálních jistot pro jedny a strunu nízkých daní pro druhé. Technika jejich vládnutí přitom dlouhodobě vylučuje jedno i druhé.
Monopol jedné strany v naší zemi nahradila střídavá a na komunální úrovni i společná vláda dvou stran, které se vždycky nějak dohodnou. Je přitom zřejmé, že i ostatní strany využívají své zaslepeně loajální „fanoušky“, ochotné jim odpustit úplně cokoli.
Vedení velkých stran sází na to, že se budeme bát zahodit náš hlas podporou malých, nových či exotických a že nám nezbude než zvolit jejich oranžovou či modrou košili bližší než toho druhého kabát.
Kolikrát jsme už slyšeli, že “není koho volit“, mnozí volit nechtějí a nepůjdou. Kolikrát jsme svou volbu s pocitem studu nikoli hrdosti, zdůvodňovali menším zlem.
Není snad právě takovýto vynucený hlas z rozumu ten “vyhozený“? Jakou cenu má vůbec náš hlas, když ho dáváme se skřípěním zubů?
Nikdo z nás si nedělá iluze, že by malé politické strany byly lepší a čestnější než ty velké. Moc korumpuje vždy. Ale absolutní moc korumpuje absolutně.
Šance podzimu 2009 nespočívá v konkrétní straně či programu, spočívá ve změně, v tom, že přemícháme již zdánlivě rozdané karty a dáme průchod naší nespokojenosti alespoň ve volbách, když už to neumíme na náměstích.
Nemylme se, dvě největší strany budou určovat osud země i v budoucnosti, ale pokud dnes jejich arogantní chování odměníme, odepřeme jim tím důvod ke změně a k obrodě. Přejeme-li si změnu jejich vedení, případně v nich chceme později najít místo pro vlastní pravé či levé ambice, cesta paradoxně vede přes jejich podzimní volební neúspěch.
Možná jsme se někdy ptali našich rodičů a prarodičů: „A proč jste s tím tehdy něco neudělali?“ Připravujme si dnes odpověď pro naše děti.
Nemusíte to podepisovat.

Můžete to poslat dál. Jiřina Šiklová, Praha 1. Klimentská 17- e-mail jirina.siklova@ecn.cz

Několik vět 2009 - chcete-li to podepsat, prosím, odešlete to i s podpisem na e-mail

viktor.parkan@gmail.com.
Díky. Jiřina Šiklová
Vydáno 02. 08. 2009
***

  

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

pro Zuzanu

(apro, 16. 3. 2009 9:53)

Děkuji za upozornění. Počítače se nějak nehodly ve způsobu formátování a tak část příspěvku byl oříznut. Bohužel jsem si hned nevšiml. Ještě jednou, děkuji.

Politika a morálka

(Zuzana, 15. 3. 2009 18:08)

Zelený proslov není nějak celý.

Argumenty a argumenty

(apro, 14. 3. 2009 17:09)

Argumenty pro a proti viz
http://www.blisty.cz/mm/2007/02/23/06_uvod-keller.mp3

Neoral v Bruselu

(Faltys, 21. 2. 2009 22:17)

Jakožto zastupitel mám k radaru své názory a nepotřebuji k tomu přednášku o jeho škodlivosti, takže nemůžu podpořit ani výzvu starostů.
SOUHLASÍM s umístěním radaru. Je asi lepší mít na našem území pár amerických specialistů, kterým se dá vypovědět smlouva a odvezou si radar, než 20 let nezvaných přátel ze SSSR, kteří tu chtěli zůstat na "věčné časy".

Neoral v Bruselu

(Třebeničák, 21. 2. 2009 8:35)

Já bych zase řekl, že dr. Pařík by slzy neronil. Ten by určitě řekl: Občané, to by chtělo malý dvorek a velký bič a udělat z toho Chicagocourkova zase zpátky Třebenice.

Neoral v Bruselu

(apro, 20. 2. 2009 9:09)

Premiér Topolánek a někteří další nakonec prohlásili, že americká základna nás ochrání před ruským vlivem (protect = chránit). Opět protektorát? Před 70 lety jej zde nastolil Hitler, nyní se o to pokoušejí naši politici. Nyní už známé Topolánkovo, od Hitlera vypůjčené, „Es kommt der Tag“ dostalo ten pravý smysl. Ne protektorát německý, ale americký!
A co na to třebeničtí zastupitelé? Nejprve ignorovali, kromě dvou, přednášku o radaru v Brdech, aby následně odmítli podpořit výzvu starostů.
Dr. Paříkovi bylo jistě v té chvíli v jeho rakvi příliš těsno – a jeho busta prý ronila slzy.

Po volbách

(Zuzana, 10. 2. 2009 8:58)

Kdybych to měla shrnout,tak si myslím, že naši političtí představitelé ať jsou z pravice nebo levice, myslí jen na sebe a ne na nás.Vždy jsem říkala, že se do politiky nehrabu, je hnusná a špinavá. V rodině jsme měli zastánce různých politických skupin a tak jsme se dohodli, že se o politice bavit nebudeme a vždy to klapalo.Rodinná sezení jsou super.

Re: po volbách

(apro, 9. 2. 2009 22:44)

Zuzanko, když budete chvíli přemýšlet tak zjistíte, že nikdo nemůže být nezávislý, protože každý má nějaký názor. Jestliže někdo chápe hrabání pod sebe jako normální, bude zřejmě inklinovat k ODS. Jestliže se někdo bude snažit, aby byly zvýhodněny rodiny s dětmi a důchodci, bude zřejmě směřovat více doleva. Synek zřejmě nemá rád Paroubka, protože to doma slyší. Pochybuji, že by měl vyzrálý politický názor. To trvá poněkud déle - někdo se k tomu nedopracuje vůbec.

Po volbách

(Zuzana, 9. 2. 2009 22:35)

Já tady na žádné kandidátce také nejsem.Řekla bych že nedorozumění ohledně slova NEZÁVISLÝ- tady se hovořilo o volách do krajů a do senátu.

Re: po volbách

(apro, 9. 2. 2009 21:31)

Zuzanko, já jsem se také jako NEZAVISLÝ nikde neprofiloval na rozdíl od jisté kandidátky a kandidátů tam uvedených.

Po volbách(apro)

(Zuzana, 9. 2. 2009 21:14)

No a co je na tom,synek nemá rád Paroubka a četl v novinách výsledky průzkumu.Ale kdybychom pěli ódy na ČSSD aj., tak by jste asi nereagoval.
Holt jsme rozděleni názorově a i politicky.Politický profil jste nikde vyplňovat nechtěl. Asi škoda, co? Nebo jste měl napsat na titulní stranu, že to není pro zastánce ODS. Řekla bych, že Vy nezávislý nejste.

Re: po volbách

(apro, 7. 2. 2009 9:42)

Další rarita v Třebenicích! Já se nestačím divit. Ti kteří se sami dosud skromně vydávali za obyčejné nezávislé kapříky, jsou vlastně kapři na modro nebo snad dokonce létající modří kapři. Místní ekologové a zachránci ohrožených druhů budou jistě jásat. Jen se budou muset správně rozhodnout, jestli v tomto případě spíše vypouštět nebo raději napouštět.

Po volbách

(Tysekma, 6. 2. 2009 16:25)

Teď ČSSD ztrácí voliče a naopak začíná opět posilovat ODS.Hurá.

volby

(apro, 2. 11. 2008 15:00)

Tak nám skončily volby jak do krajů, tak i do senátu. Celá republika je najednou oranžová. Lidé dali jasně najevo, že se jim polistopadová politika pravice vůbec, ale vůbec nelíbí. Otázkou zůstává, co s tím provede ČSSD. Vláda jedné strany tu už přece byla. Zatím to vypadá tak, že se v krajích tvoří rozumné koalice, schopné zodpovědět i tuto otázku. Nechme se překvapit, ale nezapomeňme na to, že se pomalu blíží i volby komunální.

Radar ANO

(ryky, 20. 10. 2008 10:47)

Radar ANO, a co nejdříve.

radar

(apro, 4. 10. 2008 12:00)

Stoupenci radaru - jste divní lidé!

„Chceš-li mír, připravuj válku," prohlásil český premiér na konferenci o protiraketové obraně sponzorované 14 zbrojařskými firmami. Médii okatě ignorovaná sešlost, byť se jí zúčastnil mj. i generál H. Obering, se konala v červenci v pražském hotelu Hilton a vstupné činilo 1300 euro, bratru nějakých 31 tisíc korun. (1)
......
"Instalace protiraketového systému, který má vyvolat pocit bezpečnosti, nebude mít tento účinek. Rozvine v USA vědomí moci a v případě Ruska a Číny pocit strachu. Strach je podnítí k podezíravosti, k nedůvěře a ke špatným představám všeho druhu, dokonce k tomu, že jejich vlády si pomyslí, že by bylo zločinné a zradou na vlastní zemi nepodniknout všechna protiopatření. Avšak vlády USA, Polska a ČR budou každé opatření Ruska a Číny považovat za důkaz nepřátelských úmyslů..." (5).
***
http://stoces.blog.idnes.cz/c/50592/Stoupenci-radaru-jste-divni-lide.html

Český mopslík

(apro, 4. 10. 2008 11:55)

Český mopslík dostal lekci i z olympijského mnichovanství

Západ Čechům udělil další lekci, po které by si měli konečně uvědomit, že patolízalský český mopslík zůstane jenom patolízalským českým mopslíkem a světapáni ho kopnou do zadku kdykoli to z hlediska vlastních zájmů uznají za vhodné.
***
http://stoces.blog.idnes.cz/c/45606/Cesky-mopslik-dostal-lekci-i-z-olympijskeho-mnichovanstvi.html

politika

(Skeptik, 25. 9. 2008 6:06)

Úvodem je nutno poznamenat, že body 1 a 2 spolu úzce souvisejí. Dvě třetiny občanů ČR si nepřejí cizí vojenskou základnu na našem území. Tři čtvrtiny občanů si přeje k této otázce referendum. Úzká skupinka politiků v současné vládě však nechce slyšet ani na jedno, ani na druhé. Argumentují tím, že občané tomu nemohou rozumět. Přitom si stačí vzpomenout na ty desítky, možná stovky nekvalitních zákonů vzápětí opravovaných dalšími desítkami a stovkami novel. Řada smluv, jak bylo později konstatováno, bylo nevýhodných pro stát. Kdo zaručí, že zrovna ty „radarové“ budou pro stát výhodné?
A s tím souvisí bod č.2 – volby. Je třeba jít k volbám a dokonale zvážit, zda volit takové politiky, kteří se neohlížejí na mínění svých voličů.

1-radar

(apro, 19. 9. 2008 13:42)

Pro ty, které to doopravdy zajímá: http://www.blisty.cz/

Britské listy 19.09.08
Dmitrij Rogozin: Stačí prostě jenom zničit radar

volby

(hledač, 19. 9. 2008 13:02)

co třeba http://www.severocesi.cz/cz/ ???????