Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek
            

   Připomínky k činnosti městského úřadu.
Přehled témat:

1) Mrsklesy - žabí ráj
2) Veřejná správa v 21. století
3) Naši zastupitelé
4) Zastupitelé podruhé
5) Zastupitelé - do třetice
6) Zastupitelé ještě jednou
7) POZOR - mimořádné zasedání
8) Opravdu se na MěÚ mění něco k lepšímu?
9)
Chcete vědět, jak se s občany komunikuje jinde?
10) Bez komentáře
11) "Příklad" pro občany
12) Názor občana
13) Neschopnost nebo arogance?
14) Bobřík mlčení na MěÚ?
15) Rozpočet a kontrola(1)

ObrazekObrazek

ObrazekObrazek
ObrazekObrazek

ObrazekObrazek

Neudržovaný přístup, (prohnilá prkna), vyvrácená okna, okenice a dveře, znečištěný vnitřek kiosku a celé prostředí vodní nádrže.
Tak končí slavnostně otevřené sociální zařízení po dvou letech.To je doklad pomíjející oslavné kampaně pro zviditelnění současných představitelů města.


František Immer

(2)
Veřejná správa v 21. století

Již delší dobu si všímám různých nepřesností v zápisech z veřejných schůzí zastupitelů. Pan Otradovec se jako zapisovatel sice pravděpodobně snaží ze všech sil, ale nemůže být  v jeho silách postihnout přesně mluvenou řeč. Práce zapisovatele je značně vyčerpávající a klade vysoké nároky na každého, kdo to provádí. Můj příspěvek směřuje k tomu, že bychom si už konečně měli všimnout, že jsme vstoupili do 21.století, kdy si každé dítě už od 5 let hraje s počítačem, nahrává a přehrává hudbu a podobně. V některých městech, se už zahajují přenosy z veřejných zasedání prostřednictvím internetu občanům přímo do obýváku. Tolik samozřejmě nežádám. Jen si myslím, že bychom už konečně mohli opustit praxi ručního zapisování diskuze a využít moderní záznamové techniky. Tato média lze potom jednoduše archivovat a ve sporných situacích použít. Předpokládám, že zastupitelé situaci zváží a rozhodnou se pro nějakou formu technického záznamu průběhu zasedání. Audio nebo videozáznam by se mohl dokonce umisťovat na webové stránky města, kde by byl k dispozici pro všechny občany (internet v knihovně) i zastupitele.

Současně by se mohla probrat i možnost zasílat aktuální zprávy občanům na mobil, protože doba obecního bubeníka je už také dávno za námi a přestárlé rozhlasové zařízení tuto funkci řádně neplní. Vždyť elektronizace veřejné správy je velkým hitem současné doby.

Základním předpokladem úspěchu ovšem je, začít o návrhu jednat.


ing. Augustin Prouza

 (3)

Naši zastupitelé


Podívali jste se někdy na složení našeho zastupitelstva a jaké funkce kdo vykonává? Zastupitelů máme 15 a z toho dva uvolněné přímo na MěÚ. Zbývá tedy 13 zastupitelů na to, aby obsadili vytvořené komise a výbory. Samozřejmě je nemohou obsadit zcela a tak jsou doplněny dalšími místními občany. Nejvzdělanějšími občany disponuje FV, takže nyní je opravdu naděje, že bude pracovat v souladu se zákonem a ke spokojenosti občanů.

 

Nejpočetnější komisí je komise školská a kulturní, která má dokonce 11 členů!

 

Zřejmě celostátní raritou je ovšem Poradní sbor pro práci rady a občany - "Stavební komise". Zákon nic takového nezná, takže je to doopravdy třebenická zvláštnost. Otázkou je, jak pracuje, když nemá oporu v zákoně a zda jsou jeho členové finančně odměňováni jako členové jiných komisí. Zřejmě z důvodu těchto nejasností není v přehledu výborů a komisí uveden předseda této komise nekomise.

 

Další zvláštností je i to, že někteří zvláště pracovití zastupitelé jsou ve více komisích a výborech. Zřejmě je v Třebenicích málo vhodných občanů, kteří by se chtěli podílet na správě svého města. Pokud to dělají nezištně, patří jim za to náš dík. Na pováženou je ovšem to, když je člen KV nebo FV ještě v jiné komisi. To se potom už nemůže považovat za nezávislého, minimálně ve vztahu k této komisi.

 

Potom tu je ještě jeden drobný zádrhel. Kdybych se chtěl obrátit jako občan na onen Poradní sbor pro práci rady a občany, nemám šanci je zastihnout, protože na ně neexistuje telefonické spojení a není známé místo a čas jejich úřadování. Obdobné je to i u ostatních zastupitelů. V 21.století, v době mobilních telefonů je to téměř nepochopitelné.

 

Nebo je to všechno jenom JAKO?


ing. Augustin Prouza


(4)

Zastupitelé podruhé

Pan starosta svolal na 16.10.2008 městské zastupitelstvo. Má na to ze zákona právo a je chvályhodné, že po vyhodnocení situace ve městě tak učinil. Učinil tak ale způsobem sobě vlastním: nikoliv podle zákona, ale podle sebe. Ve znění §§ 92 a 93 zákona 128/2000 Sb. se jasně hovoří o tom, jak se zasedání zastupitelstva svolává a že je veřejné ! To, co pan starosta svolal je nezávazná schůzka zastupitelů, kteří přispěchali na jeho zapísknutí, aby se už konečně něco dověděli. To lze pochopit. Těžko odhadovat, jestli si volení zastupitelé uvědomují, že je pan starosta degradoval na svoje poslušné dvořany a  jestli si uvědomují, že jejich právem je úkolovat starostu a nikoliv naopak. Má to svá úskalí i směrem k občanům. Dotáže-li se občan na příštím veřejném zasedání, co že se to tady vlastně děje, může být umlčen s tím, že zastupitelé byli informováni a řešení nedostatků v hospodaření města není v plánu zasedání (už to tady bylo při schvalování závěrečného účtu za rok 2007). A ty občánku, hlídej si své 3 minuty, aby ses nám tady moc nerozkecal. A to je to, co se hlavně sleduje na veřejných zasedáních. Nejde o to, jestli má občan podstatnou připomínku, ale aby nepřekročil jednacím řádem (dosud nezveřejněným) dobu 3 minut, kdy může být občanem. Kdyby na veřejná zasedání chodilo alespoň 30 občanů, jistě by to mělo svůj smysl. Zatím si však občané myslí, že účast na veřejném zasedání je ztrátou času. Proč asi?


ing. Augustin Prouza


(5)

 

Zastupitelé – do třetice

 

 

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."  

  (§ 69, odst.2 zák.č. 128/2000 Sb. – zákon o obcích)

 

 

Vážení spoluobčané,

 

na webových stránkách města se můžete dočíst v usneseních z rady MěÚ, že se rada pustila do řešení údajně více než dvoumilionové škody, která postihla městskou kasu. Dokonce je pravděpodobné, že tato škoda ještě stoupne, až se kontrolní orgány a policie dostanou až k roku 2001. Ponechme tedy orgány činné v trestním řízení konat a podívejme se na morální stránku věci. Ti lidé, kteří už dlouhé roky upozorňovali na hrubé nedostatky ve veřejné správě města Třebenic byli označováni za nepřátele města, snažící se bohulibý klid nahlodat a rozbít pohodu vládnoucí v celém městečku. Házejí prý klacky pod nohy pilně pracujícímu zastupitelstvu. Došlo to až tak daleko, že některým bylo usilováno o život. A to všechno s největší pravděpodobností neorganizovala jedna, řekněme, nepoctivá osoba. Proč to všechno? Stojí za tím jen uražená ješitnost některých zastupitelů, že si někdo dovoluje kritizovat jejich práci? Nebo to má jiné a hlubší kořeny? Odhalí policie ještě jiné nepoctivce?

Každopádně by to stálo za veřejnou omluvu oněm „rozvratníkům“ třebenického klidu. Třeba právě ve zpravodaji Granát, kde před rokem vyšel štvavý fejeton o přistěhovalcích do Šedivé ulice. Kdyby totiž páni a dámy zastupitelé konali svoji práci v souladu se svým slibem, složeným při svém zvolení, nemuselo dojít k lidské tragédii. Známé přísloví říká, že „příležitost dělá zloděje“ a ten, kdo tuto příležitost vytváří je přinejmenším morálním spoluviníkem chyceného zloděje.

Myslím, že páni zastupitelé, kteří automaticky zvedali ruce, přestože v diskuzi slyšeli, že projednávaný materiál má řadu často i hrubých nedostatků, by se nyní měli zamyslet, zda ještě mají tolik morálního kreditu, aby mohli i nadále třebenické občany zastupovat. I volby do krajů ukázaly, že lež má krátké nohy a lidé mají naopak svůj zdravý selský rozum a velmi dobře poznají, kdo jim škodí. A zdravý selský rozum říká, že je lépe odejít, než být vyhozen.

 

ing. Augustin Prouza

 (6)

Zastupitelé ještě jednou

Jestli se někomu se zdá moje výzva k odchodu zastupitelů příliš kategorická, mohu jej uklidnit, že tomu tak není. Pokusím se svůj přístup k tomuto problému vysvětlit na příkladech, které jak doufám nikoho neurazí. Všichni jsme přece součástí přírody. Možná, že se najde i někdo, kdo vstoupí do diskuze a přestane dělat mrtvého brouka. Všichni známe plemeno psa, používané jako plemeno služební, kterému se lidově říká vlčák. Jeden kynolog jej může cvičit k lovení lidí, druhý k jejich záchraně. Stejně tak i delfíni jsou cvičeni jako živá torpéda, ale mohou být použiti i jako „pobřežní hlídka“ k záchraně tonoucích. Záleží zkrátka na typu vedení. Obdobně je tomu i u lidí. Jejich aktivita může být použita ku prospěchu lidské společnosti nebo zneužita k jejímu klamání, okrádání a dokonce i k likvidaci - v tom nejkrajnějším případě. Myslím si proto, že i někteří současní zastupitelé, zralí k rezignaci na své funkce to nemusejí úplně vzdávat. Domnívám se, že pod jiným vedením, vstřícnějším k občanům, by tito zastupitelé mohli odvést ještě pořádný kus práce ve prospěch svého města a jeho občanů. Samozřejmě, záleží jen na nich samých.


ing. Augustin Prouza


(7)
Mimořádné zasedání

Vážení spoluobčané,

 

část zastupitelů se nehodlá smířit se současným stavem veřejné správy v Třebenicích. Řadu týdnů se městem šíří různé zprávy o tom, že se něco děje na městském úřadě. Byla údajně zjištěna zpronevěra značné finanční částky. Tito zastupitelé se domnívají, že by občané měli být informováni o tom co se stalo a jaká opatření byla a budou provedena.

Na základě toho bude nutno zvážit míru zavinění všech zodpovědných osob a vyvodit odpovídající závěry. Proto část zastupitelů usiluje o svolání mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města v co nejkratší době. O datu konání by občané měli být informováni podle zákona. Sledujte proto úřední desku a webové stránky MěÚ.


 ing. Augustin Prouza***


(8)


Opravdu se na MěÚ mění něco k lepšímu?

 

Zřejmě ano, protože jak se může každý přesvědčit na WS města (usnesení rady č. 59 z 12.1.) je poprvé v historii současného vedení MěÚ radou úkolována komise, aby něco zpracovala nebo posoudila. Dosud se tak nedělo, alespoň podle záznamů usnesení z rady MěÚ, a všechno bylo řešeno pouze radou. Rada si přece právě proto zřizuje komise, aby pro ni pracovaly. Na správě města se přece musejí podílet všichni zastupitelé. Jsou za to i odměňováni. V tomto případě dostala rovnou tři úkoly právě stavební komise, o které někteří zastupitelé ani nevěděli, že existuje. Je to jistě správné vyšlápnutí do nového roku. Sám za sebe mohu říci, že se mi to píše mnohem radostněji, než dosavadní kritické připomínky. Přejme proto MěÚ, aby toto vyšlápnutí pokračovalo dalšími kroky v průběhu celého roku.


ing. Augustin Prouza
***

(9)


Chcete vědět, jak se s občany komunikuje jinde? Strašice jsou malá obec v lesích u Rokycan, kde lišky dávají dobrou noc. Tam se ovšem MěÚ netváří jako vševědoucí a všemohoucí instituce, ale s občany komunikuje a dotazuje se na jejich názory na obecní záležitosti. Toto je ukázka z oficiálních webových stránek města. Také tento námět byl už před rokem předán k posouzení na MěÚ a zůstal bez odezvy. Tento způsob komunikace s občany není ojedinělý a výjimečný, ale naopak. Z datumů a počtu příspěvků je zřejmé, že se jedná o docela živou diskuzi.


Strašice - náměty a příspěvky.  Založil: obec

Poslední příspěvek: 23.01.09  Příspěvků: 3466

Jak se díváte na bezpečnost v obci?  Založil: obec

Poslední příspěvek: 23.01.09  Příspěvků: 632

Máte představy o rozpočtu obce?  Založil: obec

Poslední příspěvek: 23.01.09  Příspěvků: 51

Co si myslíte o energetické situaci v obci  Založil: Obecní úřad

Poslední příspěvek: 23.01.09  Příspěvků: 8

Máte představy o územním plánu?  Založil: obec

Poslední příspěvek: 22.01.09  Příspěvků: 128

Diskuse o kanalizaci na Huti   Založil: obec

Poslední příspěvek: 22.01.09  Příspěvků: 114

Co ve Strašicích nechcete!                 Založil: Obecní úřad


ing. Augustin Prouza
 

 

***
(10)

 Bez komentáře


Obrazek

Obrazek


***

(11)

"Příklad" pro občany

Obrazek

Opravdu musí těžký valník stát několik dnů na chodníku?

To má město tolik zbytečných peněz na případné opravy?


 

Obrazek 

… a toto je výsledek nikoliv tureckého, ale třebenického „hospodaření“. Nebo, že by se radnice po chodníkové slalomové dráze pustila do boulové a zahájila tak výstavbu turistických atrakcí v Třebenicích?


***

(12)

Názor občana

Zpronevěra (Haarosh, 05. 02. 2009 12:18)

Teprve včera jsem se dozvěděl o existenci těchto stránek a teď se pomalu prokousávám tématy a příspěvky. Zajímám se o dění v Třebenicích a rozhodně mi není lhostejné, co se zde děje. Chtěl bych se vyjádřit k té slavné zpronevěře. Předně účetní zpronevěřila nikoliv peníze města ale NAŠE peníze! Vzhledem k tomu, že jsem se účetnictvím léta živil, tak si myslím, že do účetních mechanismů docela dobře vidím. Zkusím zde nastínit, jak mohlo k zpronevěře dojít. Jedna možnost je, že si účetní brala peníze z pokladny hotově. Velmi nepravděpodobné. Vzniklo by jí manko a na to by se přišlo téměř okamžitě. (snad i na našem úřadě) Další možností je posílání si peněz z účtu města přímo na svůj účet. Opět velmi nepravděpodobné a opět velmi snadné odhalení. Další možností je tvoření falešných faktur přímo účetní za fiktivní práce a jejich následné proplacení na její účet. Toto je možné pouze v případě, že mám naprostou jistotu, že mi do účetnictví "nepoleze" nikdo nepovolaný. Vždy by ovšem měla být dvojí kontrola. Minimálně by měl každou fakturu někdo schválit k proplacení a připojit na ní svůj podpis. Ten dotyčný by měl také zkontrolovat její správnost. Předpokládám, že toto by měl dělat starosta, případně místostarosta. Proto ani tento způsob zpronevěry by neměl být možný. Pokud ano, je vina jednoznačně na straně toho, kdo dal příkaz k proplacení. Na tento způsob zpronevěry by nemohl přijít ani audit a ani kontrolní komise. Věcně by bylo vše v pořádku. Další možností je, na takto fiktivně vystavenou fakturu dát falešný podpis k proplacení. V případě dokonalého padělku podpisu, by na to opět komise ani audit zkoumající pouze správné zaúčtování, nikoliv obsah, nemohly přijít. Poslední možností je, nechat si schválit pravou fakturu a tu následně účetně navýšit o kradenou částku a tu si převést na svůj účet. Toto je ale opět velmi nepravděpodobné, protože v účetnictví by se na to přišlo a audit by to odhalil. Další možnosti mě nenapadají a tak mi z toho vychází, že si zde někdo neplnil své povinnosti a hlavně že měla účetní naprosto volné ruce a bezednou důvěru. Město není žádná velká firma se stovkami dokladů a není nic jednoduššího, než si jednou za měsíc vzít do ruky proplacené faktury a výpis z účtu a vše si zkontrolovat. I člověk naprosto neznalý účetnictví, by musel na první pohled okamžitě objevit nesrovnalosti! Celá ta zpronevěra mohla vzniknout pouze tím, že si někdo neplnil své povinnosti a vůbec nic si pořádně nezkontroloval! V dnešní moderní době se bankovní transakce provádějí přes online bankovnictví. Předpokládám, že i naše město má tuto vymoženost a nejezdí s příkazy do banky, protože jinak by to bylo o to horší! (příkazy musí někdo podepsat a kdo asi?) Ve firmách to funguje tak, že účetní se připojí do banky a zadá příkazy. Nemůže je ale poslat. Pak příjde osoba opravněná platit. Většinou vedoucí v našem případě by to měl být starosta a ten vše zkontroluje, pak vloží svůj osobní kód a teprve pak je možné platby odeslat! Žádná zpronevěra není tedy možná. Dle mého názoru je starosta města minimálně spoluzodpovědný za tuto zpronevěru a vzhledem k jeho bobříku mlčení zřejmě předpokládá, že vše tak nějak vyšumí do ztracena a pojedeme zvesela dál.


***

 (13)

Neschopnost a nebo arogance?

 

V rubrice Z tisku a televize - /odpady (náhodný čtenář, 10. 02. 2009 18:18)/ se čtenářka obrátila s dotazem na pana Otradovce, jakže to je s poplatky za popelnice. Protože pan Otradovec nemá za povinnost sledovat tyto stránky, jelikož se nejedná o oficiální WS města, přeposlal jsem mu tento dotaz okamžitě na jeho úřední e-mailovou adresu. Zprávu o převzetí e-mailu jsem obdržel ještě týž den. Dnes je čtvrtý den po vznesení dotazu a odpověď žádná. Očekával bych alespoň vyzvání občanky, aby se dostavila na MěÚ, kde s ní bude tento dotaz probrán a vysvětlen. Zatím nic. Že by pan Otradovec čekal na zákonnou lhůtu 30 dnů? Vzhledem k tomu, že toto opravdu nejsou oficiální stránky města, nepřipadá to v úvahu. Vysvětluje se tím ale nechuť MěÚ na oficiálních stránkách města takovéto diskuzní fórum zřídit. Museli by přece na dotazy občanů odpovídat. Navíc by se nejen občané města dozvěděli, co se v Třebenicích řeší nebo neřeší. Pro někoho asi strašná představa. Pokud se ovšem rozhlédneme po internetu, je takových diskusních fór nespočetné množství. Svoje diskusní stránky mají umělci, politici a dokonce i pan prezident Klaus. Přestože zákon o obcích v §103, odst.4, písm. e) hovoří o tom, že starosta „odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce“, byla tato povinnost minulý měsíc zredukována pouze na veřejná zasedání zastupitelů. Z WS města zmizely veškeré zápisy z jednání zastupitelstva, které tam za poslední roky byly. Zřejmě proto, aby se občané nerozptylovali před volbami hledáním toho, co bylo slíbeno a nebylo třeba splněno. Zápis z 15.VZ nebyl zveřejněn dokonce ani na úřední desce. Takže, zatímco se ministr Langer chlubí tím, jak přibližuje veřejnou správu občanům, v Třebenicích je tomu naopak a ze zastupitelů se stává jakési tajné bratrstvo. Nebo že by po „dívčí válce“ nastoupila taktika „proti všem“?

ing. Augustin Prouza

***

(14)

Bobřík mlčení na MěÚ?

 

Pracovníci MěÚ si zřejmě uložili „bobříka mlčení“ – nebo jim byl uložen? To by ale bylo proti zákonu, který stanoví, že starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.

Na e-mail se žádostí občanky o vysvětlení, jak je to s placením popelnic, pan Otradovec nereaguje. Panu starostovi je zatěžko odpovědět, jaká že infrastruktura se bude v Třebenicích projektovat a ani současný Plán rozvoje města se zatím nikde neobjevil. Pravda je, že byl dotaz učiněn prostřednictvím těchto stránek a pan starosta není povinen je číst. Ale jestliže je opravdu nečte a ani se nenechá informovat, také to něčem vypovídá.

Pan Otradovec píše ve zprávě o poskytování informací za minulý rok, že možnost získání informací na zasedáních zastupitelů využívá ustálený počet obyvatel. O několik řádků dál ale píše, že „Na způsob či obsah podaných informací v průběhu roku jsme neobdrželi žádnou oficiální stížnost s výjimkou dotazů na veřejném zasedání zastupitelstva, kdy tazatelé nejsou spokojeni se žádnou z odpovědí“. Pane Otradovče, co tím chtěl básník říci? Zřejmě by to chtělo nějak specifikovat ten ustálený počet. Není to spíše tak, že občané rezignovali na to, chodit na veřejná zasedání a že tam tedy přijdou pouze výjimečně? Kdybyste nevymazali zápisy z webových stránek, mohl bych Vám teď najít pasáže, kde se někteří přímo vyjádřili, že to nemá cenu. Proč asi? To příliš velkou spokojenost s poskytováním informací nevyjadřuje. A to, že si tazatelé stěžují na kvalitu podávaných informací a nejsou s nimi spokojeni, jak píšete dále, také o něčem svědčí.

A jak příští rok vykážete tyto dotazy, o kterých se nyní bavíme?


ing. Augustin Prouza

***

 (15)

ROZPOČET A KONTROLA

 

Blíží se nám termín veřejného zasedání zastupitelů, kdy se bude projednávat rozpočet obce.

Co to je obecní rozpočet? Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období  jednoho kalendářního roku. Proč by se měl občan zajímat o obecní rozpočet?

Při kontrole nakládání s veřejnými prostředky na obecní úrovni hraje nezastupitelnou roli veřejnost. Na obecní úrovni neprověřuje rozpočet žádná nezávislá kontrolní instituce, případně tak činí jen ve velice omezené míře. Činnosti, které obec vykonává v samostatné působnosti a na které mají přímý vliv radní a zastupitelé, tak zůstávají mimo jakoukoli odbornou veřejnou kontrolu. Nedostatek kontroly rozpočtů je skvělým předpokladem pro jejich zneužívání a manipulaci. Je tedy právě na veřejnosti, resp. na jednotlivých občanech, aby pokládali základní otázky týkající se vynakládání obecních prostředků — tedy kolik, komu, proč a jak.

Hlavními dokumenty, které mohou občanům poskytnout informace o hospodaření obce, jsou rozpočet a závěrečný účet. Občan ale při jejich studiu může narazit minimálně na dvě vstupní překážky. První představuje odborná náročnost problematiky a druhou povaha zveřejňovaných informací. Proto musí občané svým zájmem o hospodaření obce vyvíjet tlak na obecní představitele, aby dokumenty předkládali ve srozumitelné podobě a tak, aby vypovídaly o skutečném stavu hospodaření obce. Jedině v takovém případě se jedná o hospodaření veřejné.

Poučeni dosud nedořešenou finanční aférou na MěÚ by měli zastupitelé nejpozději na tomto zasedání také schválit opatření v kontrolní oblasti, aby dosavadní hrubé nedostatky v systému kontroly nepřetrvávaly.

K tomu se vyjádřil i Odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV, když mi odepsal:

Pokud jde o Vaši výhradu týkající se nefunkčnosti vnitřního kontrolního systému obce způsobenou dle Vašeho názoru špatnou, resp. nedostatečnou prací kontrolního výboru, opakujeme, že jelikož kontrolní výbor, jako orgán zastupitelstva obce, je ze zákona (§ 118 odst. 1 zákona o obcích) ze své činnosti odpovědný výhradně zastupitelstvu obce, jediným orgánem, který je kompetentní danou situaci řešit, je pouze zastupitelstvo města. Je věcí zastupitelstva obce, aby na připomínky vztahující se k činnosti jeho výborů reagovalo (např. změnou ve složení výboru, neboť volba předsedy a dalších členů výboru, stejně tak jako jejich odvolání z funkce, je podle § 84 odst. 2 písm. l/ zákona o obcích vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce) a v případě potřeby tak zjednalo odpovídající nápravu. V zájmu obce samotné je zajistit řádné fungování kontrolního výboru a plnění úkolů, které jsou mu podle zákona svěřeny, tj. kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plnit další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Jak je vidět, vyplývá z toho, že tam, kde občané nemají zájem o to, jak jejich zastupitelstvo spravuje obec a svěřené finance, mohou se klidně peníze ztrácet v něčích kapsách. Máme rádi svoje město, chceme, aby bylo stále krásnější, aby sem lidé rádi jezdili, aby se zde dobře žilo, aby místní podnikatelé vydělávali? Přijďme tedy na veřejné zasedání, ptejme se našich zastupitelů a vyžadujme konkrétní a jasné odpovědi na své otázky. Jestli se zastupitelé chovají jako zastupitelé, poznáme ještě před zasedáním podle toho, jak včas a jakým způsobem dají občanům šanci se s navrhovaným rozpočtem seznámit.

ing. Augustin Prouza


 

Komentáře

Přehled komentářů

Re: Faltys 5.2.2OO9

(Immer, 5. 2. 2009 16:39)

Zajímavá informace. To opět někdo porušil zákon a následně usnesení zastupitelstva? Stačilo snad odstranit citlivé údaje a dále plnit usnesení zastupitelstva.

Dokumenty na stránkách města

(Faltys, 5. 2. 2009 15:00)

Z výpisu z usnesení rady pod bodem 18.Rada města odsouhlasila okamžité odstranění nadstandardně zveřejňovaných dokumentů z internetových stránek města, na základě dopisu Úřadu pro ochranu os.údajů a rozhodnutí předložit zastupitelstvu.
Takže se nedočkáte.

Podivně výhodný dar

(Třebeničák II., 12. 12. 2008 17:05)

Město hodlá uzavřít darovací smlouvu na výměnu pozemků. Pan K. daruje městu pozemek 70m2 údajně se zpevněnou vozovkou. Město daruje p.K. pozemek 258m2(zpevněné prašné cesty). Ten představuje cenu za stavební pozemek cca 250 Kč/m2 t.j. v rozdílu 188m2 47000 Kč. To se to rozdává když to nejde z našeho! Zpevněná plocha na pozemku p.K. je ze silničních panelů z Nádražní ul. tady panelů města.Část stavby p.K. již dnes stojí na pozemku města. Byla na zábor pozemku uzavřena smlouva ?
Byl za zábor placen nájem podle vyhlášky města?
Je na zpevněnou plochu p.K. stavební povolení?
Ne? Co děkala stavební komise a kontrolní výbor?
Škoda, že z pracovních důvodů nemohu sledovat
jak bude zastupitelstvo tento obchod schvalovat.


Pane starosto,

(Městský úřade, 17. 10. 2008 16:46)

Třebenicemi se šíří nejrůznější fámy, jako že se někdo někam vlámal, nebo že pan starosta vytvořil speciální vyšetřovací komisi, která má ještě zachránit co se dá a podobně. Těžko se dá věřit tomu, že by si kriminálka pod nosem nechala dělat nějaký „úklid“. A co to údajné vyhoření počítače paní ekonomky, to bude vyšetřovat kdo?
Asi by neškodilo udělat v tom trochu jasno.

Městský úřade

(Pane starosto, 13. 10. 2008 9:56)

uplynulo už 28 dní od posledního veřejného zasedání 15.9. a na úřední desce není dosud zveřejněn zápis z tohoto zasedání. Není to tak dávno, co jste zapomněli zveřejnit konání červnového zasedání, tak jak je uloženo zákonem. Nezapomínáte nějak příliš často?

samospráva

(ing. Augustin Prouza, 30. 9. 2008 6:33)

V Kololeči si místní občané ustavili osadní výbor. Zřejmě se jim bude lépe dařit komunikace s městským úřadem v Třebenicích. Budou se moci lépe domlouvat na vlastních schůzích se svými občany, lépe reagovat na jejich požadavky a na druhé straně lépe a účinněji ovlivňovat život občanů v této lokalitě. Myslím, že je to velmi dobrý nápad, který by se jistě osvědčil i v jiných městských částech. Držme jim palce!

spokojenost a netečnost

(náhodný brouzdal, 16. 9. 2008 21:05)

Nám občanům je ve městě dobře. Pán starosta vypadá
zdravě a spokojeně. Úřední šiml také řehtá, tak
o co vám rebelům jde?